Location

From Heathrow Airport - Take the Piccadilly Line on the Underground directly to Covent Garden Station. The journey time is approximately 40 minutes.
 
From Luton and Gatwick Airport - Take the Thameslink train to Kings Cross then take the Piccadilly Line on the underground to Covent Garden. The journey time from Gatwick and Luton Airport is approximately an hour.
 
From Stansted Airport - Take the train to Liverpool Street Station then take the underground to Kings Cross Station on the Metropolitan, Hammersmith or circle line. From Kings Cross take the Piccadilly Line to Covent Garden Station.
 
Leicester Square, Covent Garden and Tottenham Court Road Underground Stations are all within 5 minutes walking distance.
 
Please note that Covent Garden Station has a lift which is convenient for those travelling with lots of luggage.

Liên Hệ

Địa chỉ

Seven Dials Hotel
7 Monmouth Street
London
WC2H 9DA

Điện Thoại

+44 20 7240 0823

Email

sevendialshotel@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+44 20 7240 0823

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách