Phòng Đơn

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Bàn để là đồ còn trống

from £35,00*
Details

Phòng Đôi

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Ironing board available

from £45,00*
Details

Phòng Hai đơn

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Bàn để là đồ còn trống

from £45,00*
Details

Phòng Ba

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Bàn để là đồ còn trống

from £55,00*
Details

Phòng Bốn

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Bàn để là đồ còn trống

from £80,00*
Details

Phòng Đơn ngân sách thấp

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Bàn để là đồ còn trống

from £30,00*
Details

Phòng Đôi ngân sách thấp

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Bàn để là đồ còn trống

from £40,00*
Details

Phòng Ba ngân sách thấp

Wifi Miễn Phí, Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê, Máy xấy tóc, Bàn để là đồ còn trống

from £50,00*
Details

Studio Đôi

Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê

from £55,00*
Details

Studio with Kitchen Đôi

Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê

from £65,00*
Details

Annex Đôi

Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê

from £45,00*
Details

Annex Bốn

Phòng với phòng tắm có vòi sen riêng, TV mà hình phẳng, Dụng cụ pha trà/cà phê

from £70,00*
Details
* cheapest rate for one night in the next 30 days, availability is not guaranteed

Contact

Address

Seven Dials Hotel
7 Monmouth Street
London
WC2H 9DA

Phone

+44 20 7240 0823

Email

sevendialshotel@gmail.com

Location

Select language

An image labelled Google Translate Logo